Start               Gräs broschyr                Leverans                Gräsodling              Östa


   

 Skriv ut sidan

 Det låga och starka gräset bildar en tät turf. Långsam höjdtillväxt ger få klippningar och billig skötsel. Perfekt för villaträdgård, sportytor och bostadsområden, där högsta krav ställs på slitstyrka och snabb etablering.

 

Gräs är den vanligaste och kanske viktigaste av jordens växter som ger en trevlig livsmiljö.
Grässorterna är unika i sin förmåga att klara ständig avklippning och föryngra sig. Rätt val av gräs ger en marktäckning i mångaår och mattan blir för vart år bara vackrare vid rätt skötsel.

Vi tar del av de senaste forskningsresultaten och utvecklar produktionstekniken för att erbjuda absolut högsta kvalitet till lägsta pris.

 

Under två års tid med optimal skötsel odlar vi fram en gräsmatta med marknadens främsta frösorter. Jordarten består av sand-, ler- eller mulljord för skiftande behov.

Vi skär dagsfärsk matta som kan levereras samma dag som beställning sker. Upplands Turfs strategiska läge ger låg fraktkostnad och snabb leverans. Mattan är köldhärdad och avpassad för klimatzoner i Svealand och Norrland.

Fröblandningen med 75 % ängsgröe och 25 % rödsvingel gör mattan användbar i alla lägen. Ängsgröen ger mattan dess slitstyrka och djupgröna färg. Rödsvingeln grönskar tidigt på våren och trivs även i skuggiga och torra lägen.

 

LEVERANS

Mattan levereras på rullar om 1 kvm med måtten 2,50 x 0,4 m och väger ca 10 kg/rulle. Vi lastar 70 rullar per pall som kan lyftas av från lastbilen med kran. Försök att minimera avståndet pall - tomt. Ställ gärna pallen i skuggan. Helst bör mattan läggas inom 36 timmar. Vid sval temp. är hållbarheten längre. Gräs kan läggas hela växtsäsongen.

FÖRARBETE

Fräs eller spadvänd jorden, hård lera kan förbättras med sand eller mull. En enklare jord duger bra för turfen till skillnad från sådd. Försök få en jämn yta utan svackor. Mattan är gödslad, men fullgödsel (NPK) blandas med fördel i jorden ca 10 kg per 100 kvm. Kalka vid behov med ca 15 kg per 100 kvm (krattas ner).
Välta gärna.

 

LÄGGNING

Att lägga gräs är enkelt med våra rullar. Börja längs en rak kant, lägg gärna i tegelstensmönster. Mattan kan lätt skäras med kniv. Välta ovanpå gräset efter läggning eller trampa till skarvarna så rötterna får kontakt med underlaget.

VATTNING


Påbörja vattning omedelbart efter läggning. Ge en rejäl rotblöta och underhållsvattna tills mattan rotat sig (ca 2 veckor), då mattan kan användas.


SKÖTSEL

Börja klippa när gräset är ca 8 cm. Klipphöjd 3-4 cm. En regel är att inte klippa bort mer än 1/3 av strået. Våra långsamväxande sorter ger färre klippningar och gräset mår bäst om det toppas och inte skalperas. Gräsklippet innehåller gödning och lämnas med fördel på mattan. Underhållsgödsling med kväve kan göras vår eller höst. Vid rätt skötsel förblir mattan tät och ogräsfri i många år.

 

HALVSULA EN GAMMAL GRÄSMATTA

Ett arbetsbesparande alternativ vid utbyte av en gammal mossig gräsmatta är att lägga den nya ovanpå. Kalka och gödsla enligt anvisningar vid förarbete. Skalpera
den gamla mattan (klipp kort). Ev vertikalskär. Lägg ut ett lager sand/jord som täcker det gröna. Rulla ut den nya mattan och vattna. 30-40 mm vid varje vattningstillfälle. Ju mer vatten desto bättre resultat.

Riklig vattning är viktig även vid nyanläggning, mattan får inte torka ut. Tänk också på att gräs är färskvara, mattan skall heta sommardagar läggas snarast. Vid torka kan man vattna underlaget någon dag innan leverans. Vattna ej turfen på pall.ANVÄNDNING


Mattan tål att beträdas omedelbart men man bör avvakta med hårdare slitage såsom fotbollsspel tills mattan rotat sig.

Gräset förökar sig genom underjordiska utlöpare vilket gör att mattan är självläkande och skarvarna vid läggning växer ihop på någon vecka.

Vid leverans är turfen praktiskt taget fri från örtogräs och det täta nätverket av utlöpare gör mattan "ogräsavvisande".

 

Vårt sortmaterial toppar rikssortlistans officiella försök beträffande slitstyrka, täthet och övervintring.

Utvintring undviker Du genom att välja en köldhärdad matta avpassad för och odlad i Din växtzon. Onödiga stressmoment vid flytten från odlingsplats till
läggning minimeras också vid snabb leverans.

Leveranskapacitet:
bil + släp rymmer 2 000 kvm
släpkärra vid hämtning rymmer ca 100 kvm

UPPLANDS TURF AB är specialiserad på gräs. Våra odlingar är belägna 6,5 mil från Uppsala och Gävle intill Rv 67 och 272.

Vi står till tjänst med ytterligare upplysningar. Ring 0292-40 000

 

UPPLANDS TURF FÄRDIG GRÄSMATTA DÄR HÖGSTA KRAV STÄLLS PÅ KVALITET OCH LEVERANS

TRÄDGÅRD, FOTBOLLSPLANER, GOLFBANOR M.M.

 

 
Har du inte Adobe Acrobat Reader vilket behövs för att kunna kolla på pdf-filer, då kan du ladda ner det genom att klicka bannern ovan!