Efter en Indien resa då alla mina ägodelar försvann omvärderades min livssyn och jag beslöt att börja med det mest jordnära; att bli bonde och bruka vår släktgård som stod tom. Efter några år startade jag sedan Upplands turf AB som driver gräsmatteodling till idag.

Musiken har hela tiden funnits vid sidan av min försörjning på gården.  Företaget  har med ljudproduktion som binäring gett mig möjlighet till teknisk utrustning och köp av en fastighet som är ombyggd till musikstudio med övernattning.

Genom studier på Uppsala universitet i Musikvetenskap vill jag lära mig
traditionens grunder för musikskapande.

 

 

Musikstudion och ”Östa”  ser jag som  framtida möjligheter att utöva  min musik ,kanske samordna med  kursverksamhet och uthyrning

     

 Nästa sida