Musikaliska intresseområden

 

Musikaliska förebilder är Vangelis, Mozart, Keith Jarrett

 Mina soloimprovisationer ligger nära Jarrets spelstil med två tomma händer som start.

Mitt syntsound närmast Vangelis med min Prophet 5 som favorit instrument.


Strukturen på musiken lyckas Mozart och Bach bättre med och där har jag lagt mycket studier på kyrkomusiken för att hitta harmonin och jämnvikt inom musik.

Genom att  utgå från traditionens harmoni  (Mozart)
instrumentera med moderna syntar och studioelekronik (Vangelis)
och liva upp med soloimprovisationens frihet  (Keith Jarret) 
vill jag skapa en musik med det bästa från tre musikstilar.

Att jag dessutom sjunger, är tekniker och spelar det mesta gör att musiken blir .. egen. Genom bygge av en egen studio på unik plats
och modern teknik med data osv  blir mitt intresse för logik stimulerat

 

nästa sida