Varför vidareutbildning?
 

                             Det är kul att lära sig mer och utvecklas.


Dagens teknik inom multimedia ställer höga krav på teknisk kompetens för att förverkliga de konstnärliga idéerna. Idag kan man färdigställa hela produktionen från första tonen till sista filmrutan om man kan tekniken som ej får begränsa det kreativa förloppet.
Idag är t.ex verktyget datorn jämförbar med   penseln i konstnärens hand, och med rätt styrning av programmen, syntar och modern elektronik kan mästerverk i 2000-talets miljö skapas.

Det behövs kontakter för  utbyte och se nya möjligheter genom erfarenheter vilket mina studier kan ge mig. Staden är mitt ursprung  och samarbeten kan ge mig de möjligheter vi alla har om man vågar prova nytt , släppa taget om invanda rutiner och mönster  

Genom mångårigt företagande har jag klarat den försörjning vi alla måste ha för att ägna oss åt det goda som ett musik och kulturutövande kan vara: ett privilegium inte bara för den kommersielle artisten utan även för oss vanliga medborgare som ser ett sunt musik och kulturutövande som vår tids tecken på en välmående civilisation som, helar människor och kan ge goda impulser och stimulans till vår värld liksom god musik gjort genom alla tider
 

 

nästa sida